MIDA ME TEEME

Kaevetööd

Kaevetööd 5, 8, 18 ja 21 tonniste roomikekskavaatoritega

Teede/platside ehitus

Teede ja platside aluskonstruktsioonide ehitamine. Äärekivide ja betoonkivikatete rajamine

Välistrasside ehitus

Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine


Haljastustööd

Kasvualuste rajamine, murukülv


Lammutustööd

Hoonete ja rajatiste lammutustööd, lammutusjäätmete purustamine ning utiliseerimine

Transport

Puistematerjalide transport, tehnika treilerveod

MASINAPARK

TEHTUD TÖÖD

2023

 • Oisu ja Ilmatsalu biogaasijaamade kaeve- ja aluste ehitustööd
 • Pärnu Niidu 1c välistrasside, teede ja platside ehitustööd
 • Pärnu Esplanaadi 10 välistrasside, teede ja platside ehitustööd
 • Surju teraviljakompleksi lammutustööd
 • AS Triger sisehoovi teede ja platside aluskonstruktsiooni ehitustööd
 • Otepää UPM vineeritehase leotusbasseini laadimisala betoonkatte lammutus ja platsi aluskonstruktsiooni ehitus
 • Lumetõrjetööd Saarde valla teedel
 • Põhja-Pärnumaal Massus tuletõrjetiigi rajamine, teede ja platside ehitustööd

2022

 • Pärnu Plaadi tn välistrasside ja tänava aluskonstruktsioonide ehitustööd
 • Lumetõrjetööd Saarde valla teedel
 • Selja söevabriku juurdeehituse kaevetööd põranda aluskonstruktsioonide ehitus
 • Pärnu Mai tn 65, 69, 103 raadamis- ja pinnasetööd
 • Pärnu Päikese kooli lammutus- ja pinnasetööd
 • Pärnu Oja 71 välistrasside, teede ja platside ehitustööd
 • Kosmonautika puhkekeskuse lammutustööd, välistrasside ehitustööd

2021

 • Kilingi-Nõmme Antennijaama teede ja platside ehitustööd
 • Lumetõrjetööd Saarde valla teedel
 • Sindi Meistrite tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööd

2020

 • Peetri alevik Reti tee ärihoone välistrasside, teede ja platside ehitustööd
 • Lätiroo-Veelikse maaparandussüsteemi rekonstrueerimine Kangru tee ehitamine ja Veelikse sootee uuendamine
 • Pärnu Lina 18b kaevetööd välistrasside, teede ja platside ehitustööd
 • Selja laudakompleksi laienduse kaevetööd

2019

 • Biolan Baltic OÜ platsi ehitus
 • Mai apteegi parkimisplatsi ja kõnniteede ehitus
 • Surju PM platsi ehitus
 • Viljandi Järveotsa arendusala korrastustööd
 • Humalaste puhkeala kõnniteede, sildade ja trepi ehitus
 • Haavemetsa maaparandussüsteemi rekonstureerimine
 • Konstantin Pätsi ausamba teede ja platside rekonstrueerimine

2018

 • Topi mõisa lihaveiselauda pinnasetöö, teede ja platside ehitus
 • Kadi kinnistu teede ja trasside ehitus

2016

 • Eesti Rahva Muuseum- Teemapargi ehitustööd
 • RMK Savioru tee ja mahasõitude ehituse mullatööd
 • Eesti Teed AS- Riigimaanteede kraavikaevetööd Pärnumaal

2015

 • RMK Lopsu-Ala ja Laatre metsaparandussüsteemide hooldus
 • Marina ringtee rekonstrueerimistööd
 • Tori peakraavi hooldustööd

2014

 • Mädara maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
 • Hummuli paadisilla ja slipi ehitus
 • Häädemeeste Politsei- ja Päästeameti hoone ehituse mullatööd
 • RMK Tämba tee ja Pidula oja silla ehitus
 • Vahtra suurfarmi teede ja platside ehitus
 • Eesti Teed AS- Riigimaanteede kraavikaevetööd Pärnumaal
 • Eesti Metsataim AS- Kasvatusväljakute ehitus
 • Kõveri oja hooldustööd
 • Tahkuranna Golf- golfiväljakute ehituse pinnasetööd

2013

 • Laadi suurfarmi vedelsõnnikuhoidla ehitus
 • Järvselja kasvuhoone aluste ehitus
 • Jutuse oja, Kabli oja ja Häädemeeste jõe rekonstrueerimistööd

2012

 • RMK Saunametsa tee ja Lähkmaa jõe kallaste maakivikindlustus
 • Lüüste-Kadjaste maaparandussüsteemide rekonstrueerimistööd
 • Leetva maaparandussüsteemide rekonstrueerimine
 • RMK metsaparandussüsteemide ja tuletõrjetiikide hooldus
 • Veelikse paisjärve ja paisu rekonstrueerimistööd
 • Marina metsaparandussüsteemide ehitamine

2011

 • Eesti Metsataim AS- kasvatusväljakute ehitamine
 • Kaalu paisjärve rekonstrueerimistööd, kalapääsu ja regulaatori ehitamine
 • RMK Rõusa tee ehitamine

AS ZEBRA

reg. nr. 10122626
Saarde vald, Pärnumaa

ALVAR PÄRTEL

juhataja
+372 5042411
partel.alvar@gmail.com

UKU MARK PÄRTEL

projektijuht
+372 56241490
uku.partel@gmail.com